Thông tư 166/2013/TT-BTC Thông tư quy định xử phạt hành chính thuế

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

3. Áp dụng văn bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Các bạn muốn tải thông tư 166/2013 quy định về phạt hành chính thuế : Bấm vào download bên dưới

Download (DOC, 416KB)

Thông tư 166/2013/TT-BTC

Trả lời