Mẫu 08-MST theo TT95 mới nhất

Mẫu 08-MST theo TT95 mới nhất

Thông tin về tài khoản ngân hàng là một trong những thông tin về thuế của đơn vị (bao gồm: doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện…). Theo quy định trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh tài khoản ngân hàng đơn vị phải tiến hành thông báo với cơ quan thuế.

Mẫu đăng ký là mẫu 08-MST theo TT95 mới nhất.

Các doanh nghiệp từ 2017 đăng ký mẫu này với cơ quan thuế + sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở nhé!

Trường hợp các công ty không nộp mẫu 08-MST nhưng muốn biết có bị phạt hay không xin xem thêm bài: Không nộp mẫu 08-MST có bị phạt hay không?

Để tải mẫu các bạn bấm: Dowload bên dưới khung này

Download (DOC, 34KB)

 

Mẫu 08-MST theo TT95

Trả lời