chính sách bảo mật

1. Thu nhập thông tin cá nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn thông qua nhiều kênh khác nhau trên website:

Chúng tôi thu thập và xữ lý thông tin của bạn trong quá trình hỗ trợ thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi lưu giữ thông tin khi bạn đăng ký nhận bản tin và hỗ trợ download tài liệu từ website.

Ngoài ra có thể chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu trong quá trình trao đổi giao tiếp theo các hình thức khác.

2. Sử dụng thông tin cá nhân.

Thông tin sẽ được sữ dụng trong các hình thức hỗ trợ,  giải đáp thắc mắc của bạn.

Cập nhập những thông tin và chia sẽ đến bạn về những thông tư, nghị định hay các chính sách mới của cơ quan thuế hiện hành.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sữ dụng thông tin của bạn để gởi mail, thư ngỏ, thư khảo sát đến bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Ketoanatp.com sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi nâng cao chất lượng tìm kiếm lần sau của bạn được chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn, những dữ liệu, hình ảnh về y tế, sức khỏe, hồ sơ của bạn có thể được chia sẻ đến bác sĩ, bệnh viện, cơ sở y tế trong trường hợp bạn đồng ý nhằm phục vụ bạn được tốt nhất.
 
Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, ketoanatp.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng.
 
Dữ liệu khách hàng của ketoanatp.com có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

ketoanatp.com chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.
 
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ketoanatp.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Cookies & Web Beacons

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một Website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.
 
Chúng tôi thường thu thập thông tin phi cá nhân về việc sử dụng trang web của ketoanatp.com và các trang web khác của bạn thông qua Cookies và Web Beacons. “Cookies” là những tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính mà bạn dùng để xem trang web. Mỗi máy tính truy cập vào trang web của iHS sẽ được gán một cookie khác nhau bởi ketoanatp.com. “Web Beacons” là các tập tin hình ảnh đồ họa được nhúng trong một trang web, thường được sử dụng để giám sát hoạt động trên một trang web và gửi lại thông tin cho máy chủ của mình (máy chủ có thể thuộc về các trang web lưu trữ, một nhà quảng cáo mạng hoặc một bên thứ ba khác). Thông tin ở đây sẽ là thông tin từ trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, địa chỉ URL của trang web có Web Beacons, loại trình duyệt truy cập vào trang web và số ID của bất kỳ cookie nào trước đó đã được đặt bởi máy chủ trên máy tính của bạn.
 
Trong trang website của chúng tôi, có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và ketoanatp.com không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào bạn truy cập vào Website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẵn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Liên kết các website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang ketoanatp.com và sẽ đến trang website bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website đó.
 
Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản
 
Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn bằng mọi cách có thể, chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống công nghệ tốt nhất để lưu giữ và bảo mật.

Cam kết sẽ không cung cấp chia sẽ thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Quý khách hoàn toàn có thế yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin và tấc cả các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn trên website.

Các điều khoản và điều kiện sữ dụng này sẽ tuân thủ theo hệ thống pháp luật của Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ:

Chúng tôi hoan nghênh mọi thông tin phản hồi, ý kiến của bạn về chính sách bảo mật này. Mọi phản hồi xin vui lòng gởi cho chúng tôi tại địa chỉ email sau: info@ketoanatp.com