Khu phi thuế quan là gì, khu phi thuế quan gồm khu vực nào

Khu phí thuế quan là gì? Khi xuất hóa đơn bán hàng thường bạn sẽ nghe đến những từ như khu phí thuế quan, nhưng công ty không chịu thuế, được miễn thuế, vậy cùng xem các công ty thuộc khu phi thuế quan có mặt mũi như thế nào nhé!

Khu phi thuế quan là gì

Khu phi thuế quan là gì?

Theo điều 4 Chương I TT 16/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT đã ghi rõ:

“Khu phi thuế quan bao gồm:

-khu chế xuất

-doanh nghiệp chế xuất

-kho bảo thuế

-khu bảo thuế

-kho ngoại quan

-khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

Bây giờ các nhà Kế đã biết thế nào là khu PHI THUẾ QUAN hay khu phi thuế quan là gì rồi nhé!

Trả lời