Kế toán thương mại dịch vụ khóa học từ A – Z cho người mới

Hướng dẫn làm kế toán thương mại dịch vụ: Nội bộ, mua bán, kho, tài sản, doanh thu, chi phí, thuế, lương,… trong công ty về Thương Mại và Dịch Vụ trên chứng từ mới nhất của năm nay:

 • Bạn đang muốn học làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhưng chưa biết học ở đâu?
 • Bạn chưa biết cách làm sổ kế toán, kê khai thuế, cách cân đối chi phí hay lên báo cáo tài chính của công ty thương mại hoặc thương mại dịch vụ?
 • Bạn đang tìm lớp học thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ công ty thực tế, hoặc học thực tế trực tiếp trên chứng từ công ty của bạn?

kế toán thương mại dịch vụ

Hãy đến với:

“ Khóa học Kế toán Thương Mại Dịch Vụ”

của trung tâm thực hành kế toán ATP

 • Nếu bạn có chứng từ sống, ATP sẽ đào tạo trực tiếp bạn trên chứng từ bạn mang đến, học từ chi tiết đến khi bạn lên được báo cáo tài chính thành thạo.
 • Nếu bạn không có chứng từ, ATP sẽ cung cấp chứng từ của các công ty đang hoạt động cho bạn học.

Chi tiết các phần học kế toán thương mại dịch vụ tại ATP

Phần 1: Giới thiệu về công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Thượng Hải, hướng dẫn cách xem báo cáo tài chính của năm 2016. Cách chuyển số liệu từ năm trước sang năm nay để hạch toán tiếp.

Phần 2: Hướng dẫn lần lượt các công việc phải làm trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ trong 1 tháng, 3 tháng và cả năm tài chính.

– Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng chính xác, ý nghĩa các phân mục trên hóa đơn, các từ viết tắt và không được viết tắt trên hóa đơn,.. Phân biệt các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, hóa đơn hợp lý hoặc sai sót.

– Hướng dẫn hạch toán các chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp như hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra, chứng từ ngân hàng.

– Cách vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hàng hóa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

– Hướng dẫn cách tạo bảng tính lương, trích bảo hiểm và hạch toán chi phí lương cuối tháng

– Tạo sổ theo dõi các tài khoản chi phí ngắn hạn, dài hạn, tập hợp chi phí ngắn hạn và dài hạn để cuối tháng kết chuyển chi phí

– Tạo sổ theo dõi tài sản cố định, tính khấu hao hàng tháng, trích khấu hao và kết chuyển vào chi phí hợp lý cuối tháng.

– Theo dõi doanh thu, công nợ trên các đầu tài khoản 5111, 5113, 131 và 331

Phần 3: Làm các công việc cuối tháng cần làm của 1 kế toán thực tế.

– Kết chuyển các doanh thu trong tháng, chi phí hợp lý trong tháng,.

– Lên bảng cân đối để kiểm tra lợi nhuận trong tháng đó của doanh nghiệp.

– Cân đối chi phí thuế GTGT và thực hành kê khai thuế GTGT trong tháng, quý để đối chiếu tờ khai thuế với các tài khoản thuế liên quan.

– So sánh sổ phụ ngân hàng với các tài khoản tiền gửi liên quan.

– Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa, báo cáo công nợ phải thu phải trả trong tháng

 • Tuần tự như vậy, các học viên sẽ được thực hành làm kế toán như thực tế bên ngoài cần làm, sau quý 1 học viên sẽ được hướng dẫn làm báo cáo của quý

Phần 4: Thực hành làm các báo cáo thuế quý, tạm tính thuế TNDN quý

– Làm tờ khai thuế GTGT tháng tương ứng

– Tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn quý

– Tờ khai tạm tính thuế TNCN nếu có

Phần 5: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế cuối năm

– Cân đối bảng cân đối kế toán một cách hợp lý và đúng đắn nhất

– Cách làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ thực tế

– Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ thực tế

– Cách khai tờ khai quyết toán thuế TNDN

– Cách tạo phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Phần 6: Hướng dẫn tạo các sổ cái, sổ chi tiết liên quan, mọi sổ với các đầu tài khoản đã sử dụng trong doanh nghiệp. Hướng dẫn căn lề, in sổ và lưu trữ dữ liệu cuối năm

*** Với các bạn học kế toán từ đầu hoặc đang tìm khóa kế toán cho người chưa biết gì. Thì sẽ được chọn khóa học:” Kế toán thương mại dịch vụ cho người mới bắt đầu”. Khóa học này cũng bao gồm các phần hành kế toán tổng hợp như trên đã giới thiệu, ngoài ra sẽ được học phần học: ” Nguyên lý kế toán tổng hợp” để đảm bảo kiến thức trước khi học thực hành.

kế toán thương mại dịch vụ tại ATP

Học kế toán thương mại dịch vụ tại ATP các bạn được đảm bảo:

– Học tại phòng máy có điều hòa, giáo viên dạy kèm 1 kèm 5 người

– Chứng từ thực tế năm 2017

– Học trên máy tính hoàn toàn

– Cập nhật mọi “Thông tư kế toán mới nhất” để học và làm việc luôn

– Đăng ký học được xếp giáo viên học ngay, không cần chờ lớp

– Được tham gia học đến khi làm được thành nghề kế toán

– Hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ lâu dài và mãi mãi

– Giới thiệu việc làm sau khóa học (miễn phí hoàn toàn)

– Luôn ưu đãi 10% học phí cho các bạn sinh viên có thẻ sinh viên.

kế toán thương mại dịch vụ

Địa chỉ đăng ký:

Trung tâm tin học – thực hành kế toán ATP

Số 60 ngõ 165 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Ca học linh động cả tuần: Sáng 8h30-11h30 ** Chiều 2h-5h ** Tối 6h-8h30

Tel: 046 27 57 136 – Hotline: 0968 633 748

Web: https://www.ketoanatp.com – http://daotaotinhocvanphong.edu.vn

Face: https://www.facebook.com/TrungTamTinHocKeToanAtp

“Đã học, sẽ học đến khi thành thạo!”

Từ khóa liên quan:

 • Bài tập và bài giải kế toán thương mại dịch vụ
 • Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ
 • Hạch toán kế toán thương mại dịch vụ
 • Kế toán thương mại dịch vụ theo TT 200
 • Quy trình kế toán công ty thương mại
 • Tổng quan về kế toán thương mại dịch vụ
 • Các nghiệp vụ kế toán trong công ty dịch vụ
 • Kế toán thương mại là gì

Trả lời